Ποιες είναι οι 10 Εντολές για την παράδοση κακών ειδήσεων;

Uncategorised

Η μεταφορά δυσάρεστων νέων είναι μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος, είτε στον επαγγελματικό είτε στον προσωπικό τομέα. Για να γίνει αυτή η διαδικασία πιο αποτελεσματική και ανθρώπινη, υπάρχουν δέκα βασικές οδηγίες που μπορούν να ακολουθηθούν.

Πρώτον, είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε καλά πριν από τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει να γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες και να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Δεύτερον, επιλέξτε το κατάλληλο μέρος και χρόνο για να μεταφέρετε τα νέα, αποφεύγοντας δημόσιους χώρους και στιγμές που ο παραλήπτης μπορεί να είναι ήδη φορτισμένος συναισθηματικά.

Τρίτον, χρησιμοποιήστε σαφή και άμεση γλώσσα. Η ειλικρίνεια είναι κρίσιμη, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από ευαισθησία. Τέταρτον, δείξτε ενσυναίσθηση και κατανόηση για τα συναισθήματα του άλλου. Πέμπτον, δώστε χρόνο στον παραλήπτη να επεξεργαστεί τα νέα και να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Έκτον, προσφέρετε υποστήριξη και λύσεις όπου είναι δυνατόν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις για επόμενα βήματα ή παροχή πόρων για βοήθεια. Έβδομον, αποφύγετε την υπερβολική χρήση τεχνικών όρων ή επαγγελματικής γλώσσας που μπορεί να μπερδέψει ή να αποξενώσει τον παραλήπτη.

Όγδοον, να είστε έτοιμοι να επαναλάβετε και να διευκρινίσετε πληροφορίες αν χρειαστεί. Ένατον, διατηρήστε την ψυχραιμία σας και μην αφήσετε τα συναισθήματά σας να επηρεάσουν τη συζήτηση. Τέλος, δέκατον, κλείστε τη συζήτηση με έναν θετικό τόνο, αν είναι δυνατόν, και διαβεβαιώστε τον παραλήπτη ότι θα είστε εκεί για να τον υποστηρίξετε.

Ακολουθώντας αυτές τις δέκα οδηγίες, η μεταφορά δυσάρεστων νέων μπορεί να γίνει με τρόπο που να μειώνει τον πόνο και να προάγει την κατανόηση και την υποστήριξη.