Είναι αλήθεια ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι μοναδικά;

Uncategorised

Ένα νέο επιστημονικό έργο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Science Advances ανατρέπει μια παλαιά αλήθεια που έχει εδραιωθεί στην κοινή γνώμη: τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν είναι όλα μοναδικά1. Η ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον Gabe Guo, έναν προπτυχιακό φοιτητή του Columbia Engineering, χρησιμοποίησε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης γνωστό ως “deep contrastive network” για να αναγνωρίσει όταν τα αποτυπώματα από διαφορετικά δάχτυλα ανήκουν στον ίδιο άνθρωπο15.

Η ομάδα ανακάλυψε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα από διαφορετικά δάχτυλα του ίδιου ατόμου, αλλά και από διαφορετικά άτομα, μπορούν να είναι παρόμοια1. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ευρέως αποδεκτή άποψη ότι κάθε δακτυλικό αποτύπωμα είναι μοναδικό3. Η ομάδα αναφέρει ότι είναι η πρώτη που επισημαίνει επίσημα ότι η ομοιότητα οφείλεται στον προσανατολισμό των ράβδων στα δακτυλικά αποτυπώματα1.

Αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της δακτυλοσκοπίας και της δικαστικής ιατρικής, καθώς η παραδοσιακή άποψη για τη μοναδικότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει εδραιωθεί βαθιά στην κοινή γνώμη και στην επιστημονική κοινότητα35.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα;
Τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι οι μοναδικές και αμετάβλητες επιφανειακές υφές που βρίσκονται στα δάχτυλα των ανθρώπων. Χρησιμοποιούνται ευρέως για την αναγνώριση ταυτότητας σε διάφορους τομείς, όπως η δικαστική ιατρική και η ασφάλεια.

Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη (AI);
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με τη δημιουργία και την εφαρμογή μηχανών και λογισμικού που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες που απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως η εκμάθηση, η αναγνώριση ομιλίας, η αναγνώριση εικόνων και η απόφαση.

Τι είναι το “deep contrastive network”;
Το “deep contrastive network” είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται για την εκμάθηση χαρακτηριστικών από δεδομένα και την αναγνώριση παρόμοιων ή διαφορετικών στοιχείων μεταξύ τους.